про цифри

Для кращого розуміння ситуації щодо вікової дискримінації наводимо основні цифри з дослідження, яке на замовлення 1+1 media провела дослідницька агенція Info Sapiens. Результати опитування оприлюднені в травні 2019 року

РозКвіт творчого мислення відбувається до 40 років

 • До 30 років
 • 30—39 років
 • 40—49 років
 • 50 років і старше
 • Важко сказати
 • 40%
 • 52%
 • 18%
 • 7%
 • 1%
0
20
40
60

При оцінці чинників впливу на здатність людини творчо підходити до рішення задач і легко пристосовуватись до змін респонденти надають віку відносно нижче значення, ніж «освіті, професії, фаху», «вродженим здібностям», «сім’ї, друзям, оточенню». Утім, частка респондентів, які вважають, що вік також має вплив, досить суттєва і сягає 43%. Вплив цього фактору частіше відзначають чоловіки, також його важливість нижча у респондентів молодших вікових груп і вища – у старших. Ті респонденти, які вважають, що вік впливає на здатність творчо мислити, називають різний вік, у якому люди найбільш яскраво демонструють цю здатність: молодь до 30 у переважній більшості (71%) приписує цю здатність одноліткам; респонденти віком 30-39 майже порівну вказують вік до 30 років та 30-39 років (53% та 48% відповідно), а респонденти старшого віку переважно відмічають середній вік 30-39 років (53-63%) як розцвіт творчих здібностей. Респонденти старшого віку (50+) хоч і частіше приписують своїм одноліткам здатність творчо підходити до рішення задач, ніж інші, утім частка відповідей 50+ навіть у цих вікових групах не перевищує 13%. Таким чином, результати опитування свідчать про усталений стереотип у суспільстві щодо того, що розцвіт творчого мислення відбувається до 40 років.

«Застарий вік» — найчастіший фактор трудової дискримінації

 • Застарий вік
 • Наявність малолітніх дітей
 • Замолодий вік
 • Стать
 • Особисте життя сексуальні вподобання
 • Політичні переконання
 • Регіон, місто походження
 • Етнічне походження
 • Релігійні переконання
 • Не стикалися з дискримінацією
 • 54%
 • 25%
 • 20%
 • 7%
 • 5%
 • 4%
 • 4%
 • 4%
 • 3%
 • 20%
0
20
40
60

54% респондентів спостерігали випадки трудової дискримінації через «застарий вік» або стикалися з ними особисто. Цей фактор посідає перше місце для усіх вікових категорій, а також у розбивці за статтю. Для жінок на другому місці випадки, пов’язані із наявністю малолітніх дітей, а для молоді – занадто молодий вік. Ті, хто стикався з дискримінацією через «застарий вік», зазначали, що в середньому це – 49 років. Приблизно кожен третій респондент каже, що знає принаймні одиничні випадки, коли керівництво гірше ставиться до працівників старшого віку. Респонденти 61-70 років знають про такі випадки частіше.

У 50 років пізно змінювати фах чи починати нові проєкти

Ніколи не пізно
Так, пізно у N віці
Важко сказати

Майже дві третини опитаних вважають, що існує такий вік, коли вже пізно змінювати фах, опановувати нову спеціальність чи починати новий проєкт або бізнес, в середньому він складає 50-56 років. Найбільш консервативною виявилася саме старша аудиторія – майже 70% респондентів віком від 50 років вважають, що після певного віку нові проєкти (у широкому сенсі) розпочинати пізно. Найбільш поблажлива аудиторія щодо віку – молодь до 40 років; 40% респондентів цього віку вважають, що «ніколи не пізно».

Завантажити повну версію дослідження

04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 23, офіс 1+1 media

ideaspeople@1plus1.tv